ducmatto 1396 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2022

61 nước, 7 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua