ducmatto 1396 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2022

58 nước, 9 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua