ducmatto 1396 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2022

11 nước, 1 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua