YeuChieu 1393 -21
Ht080677 1279 +21

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

39 nước, 3 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua