YeuChieu 1372 -18
thanhtai333 1337 +18

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

45 nước, 6 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua