Hienvd 1654 +5
Khiem79 1367 -5

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

106 nước, 17 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua