9hau54 1329 +19
YeuChieu 1393 -19

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2022

68 nước, 8 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua