YeuChieu 1321 -4
vuithoinhe 1640 +4

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2022

39 nước, 4 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết