ducmatto 1327 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

44 nước, 5 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ