ndkc 1667 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

76 nước, 6 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ