Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

35 nước, 2 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua