ndkc 1610 -17
phucnhan 1597 +17

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

137 nước, 13 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết