Hienvd 1588 -25
Ht080677 1363 +25

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2022

21 nước, 1 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết