Hienvd 1572 +8
Ht080677 1379 -8

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2022

108 nước, 12 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua