Kieu04 1792 +8
vuithobac 1719 -8

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

42 nước, 6 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua