nguyenta 1548 -14
MsSu1234 1602 +14

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

45 nước, 5 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết