Minh7 1662 -18
Sori12345 1626 +18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

12 nước, 0 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua