COUPOL 1417 +15
Colddog 1406 -15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

66 nước, 10 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ