123hong 1689 -15
Minhacb 1714 +15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

53 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua