phucnhan 1628 -17
Sori12345 1604 +17

Kiểu: Cờ úp, 8/2/2023

70 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua