phucnhan 1626 -17
Sori12345 1606 +17

Kiểu: Cờ úp, 8/2/2023

29 nước, 3 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ