NBAO 1763 -12
sangcoi28 1409 +12

Kiểu: Cờ tướng, 8/2/2023

132 nước, 13 phút : 42 giây

Hòa cờ!