Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2023

30 nước, 3 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua