Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 28/2/2023

60 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua