vuithoinhe 1541 +13
phuquocman 1481 -13

Kiểu: Cờ tướng, 28/2/2023

106 nước, 13 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua