vuithoinhe 1554 +13
LUCKKYSTARS 1481 -13

Kiểu: Cờ tướng, 3/3/2023

62 nước, 10 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ