phanthinh76 1548 +12
Karshine 1452 -12

Kiểu: Cờ úp, 17/3/2023

40 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua