santafe122 1544 -20
vodoicoup 1453 +20

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2023

29 nước, 3 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ