huongb6 1464 +15
vodoicoup 1476 -15

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2023

62 nước, 4 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua