Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

3 nước, 0 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua