Giadinh12 1424 +8
T50893189 1239 -8

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

50 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ