donkey6969 1509 +13
Giadinh12 1432 -13

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

36 nước, 4 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ