DeTC85 1426 +16
Giadinh12 1419 -16

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

32 nước, 1 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua