Giadinh12 1403 +16
DeTC85 1442 -16

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

90 nước, 10 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua