DeTC85 1426 +16
Giadinh12 1419 -16

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

38 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ