G17992568 1452 +14
Giadinh12 1403 -14

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

33 nước, 4 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua