PhucAn01 1346 -12
Lele222 1433 +12

Kiểu: Cờ tướng, 24/3/2023

41 nước, 8 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ