banliang 1610 -12
Nam1976 1692 +12

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

21 nước, 1 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua