Nam1976 1704 -20
banliang 1598 +20

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

53 nước, 5 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết