Magis 1710 -17
Nam1976 1669 +17

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

61 nước, 7 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ