Gatay12 1878 -24
Nam1976 1686 +24

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

79 nước, 13 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ