kydachua 1397 +15
Giadinh12 1375 -15

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

116 nước, 13 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ