banliang 1642 -14
Nam1976 1676 +14

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

75 nước, 9 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua