anhxuan70 1381 -17
Giadinh12 1362 +17

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

71 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua