Lele222 1350 +10
Hung1958 1215 -10

Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

20 nước, 2 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua