Nam1976 1675 -15
Mitobao 1718 +15

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

35 nước, 4 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua