Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

10 nước, 0 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua