congdc76 1738 -17
Nam1976 1683 +17

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

37 nước, 4 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ