cathangtu 1843 +16
nguyengiac 1782 -16

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

57 nước, 6 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua