nguyengiac 1734 +16
cathangtu 1891 -16

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

46 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua